آرسام ماهم *** آرمیس نازم

خاطرات پهلوان کوچولوی شاهنامه و پرنسس نازم

 همسر عزیزم

 بایک دنیا شور و اشتیاق وضوی عشق می گیرم وپیشانی بر خاک می گذارم و خداوند را شکر می کنم که ما با هم دیگر پیمان عاشقی بستیم وبا تولد پسرمان آرسام و دخترمان آرمیس بهترین لحظات وارد کلبه خوشبختیمان شد.تو الفبای عاشقانه زیستن را به من اموختی پس آرزو می کنم در لحظه لحظه زندگی مشترکمان در کنار فرزندانمان آرسام و آرمیس عاشقانه و صادقانه به پیوندی که بسته ایم تا ابد وفادار باشیم 

  ARSAM & ARMIS

 

ای تماشایی ترین مخلوق خاکی در زمین 

اسمانی می شوم وقتی نگاهم می کنی

تا سه ماهگی

آرمیس رو توی دو ماهگی کچل کردیم .آرسام ترسیده بود می گفت مامان من که موهام خوشکله نیلیا دختر خاله آرمیس اونم کچل شده   ابشار مارگون خرداد 93       ...
14 تير 1393